Παρασκεύη 29 2023
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 14:44

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ » προϋπολογισμού μελέτης 700,000 Ευρώ (με ΦΠΑ)